Bijkomende problemen Via taal kunnen we onze wensen, emoties, bedoelingen verwoorden. Als een kind onvoldoende taalvaardig is, heeft het vaak moeite met het meedoen in zijn omgeving. Het is moeilijk om zich voldoende met taal te redden. > De meeste kennisoverdracht gebeurt door middel van gesproken of geschreven taal. > > Als je de wereld om je heen niet goed begrijpt, kan dat heel frustrerend zijn. Als de taalvaardigheid onvoldoende is, kan dat leiden tot leerproblemen. > Sommige kinderen reageren dan boos of agressief. Er zijn ook kinderen met een taalontwikkelingsstoornis die zich door het gevoel van onmacht terugtrekken in hun eigen wereld en steeds minder communiceren. Samenvatting Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis hebben vaak problemen op een aantal van de hieronder genoemde gebieden. > Het verwerven van de grammatica van de taal (zinsbouw, woordvorming). > Het begrijpen van de boodschap (taalbegrip) en de hoeveelheid woorden die ze > > > Hoe mensen met elkaar praten en communiceren (taalgebruik). kennen en de betekenis van die woorden (woordenschat). > De uitspraak van klanken en lange woorden (spraak). > > Als je twijfelt of je kind een taalachterstand heeft of een taalontwikkelingsstoornis kun je vragen aan de KNO-arts of het consultatiebureau om je kind te laten testen. Dat kan bij een Audiologisch Centrum of een logopedist. Het is belangrijk om een taalontwikkelingsstoornis (TOS) vroeg te signaleren en op te sporen. Laat daarom je kind eerst door een multidisciplinair team (allerlei specialisten) onderzoeken. Dan weet je wat er precies aan de hand is. Gehoorproblemen en een ontwikkelachterstand worden daarmee uitgesloten. Deze manier van werken is volgens de richtlijnen van het RIVM. Als er problemen zijn met de taalverwerving kan er snel gestart worden met de juiste behandeling. Dat voorkomt ergere problemen. In de gevoelige fase voor taalverwerving is het effect van de behandeling het grootst. Die wordt bij een vroege opsporing zoveel mogelijk benut. Na het zevende jaar is het voor een kind veel moeilijker om een taalachterstand in te halen. Van Nul tot Taal 27 Pagina 26

Pagina 28

Voor magazines, online cursussen en drukwerk zie het Online Touch content management system systeem. Met de mogelijkheid voor een webshop in uw verenigingsbladen.

Van nul tot taal Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication