Editorial ‘De best mogelijke behandelresultaten worden bereikt als ouders een belangrijke rol kunnen vervullen in de behandel ing van hun kind.’ Dit is één van de conclusies die wij het afgelopen jaar hebben getrokken uit al het onderzoek dat gedaan wordt over de effecten van behandeling aan kinderen met een taalontwikkelingsstoornis of een gehoorbeperking. Dat Auris en ouders als partners samenwerken, is dan ook van groot belang. ‘Van nul tot taal’ is geschreven om invulling te geven aan dit partnerschap. Als je kind zich op het gebied van taal niet goed ontwikkelt, roept dat veel vragen op. Wat is er aan de hand en wat kun je als ouder doen? Wat helpt en wat helpt niet? Hoe gaan andere ouders om met dergelijke problemen? In deze uitgave vertellen ouders over hun zoektocht naar de juiste ondersteuning en hoe ze daarbij geholpen zijn door Auris en anderen. Daarnaast lees je hoe de normale taalontwikkeling verloopt en hoe dat is voor kinderen met een gehoorbeperking of een taalontwikkelingsstoornis. Hierbij wordt de structuur gevolgd die wij gebruiken in onze behandeling en die door Auris vorig jaar is beschreven in ontwikkelleerlijnen. Daarmee kan bij elk kind worden vastgesteld waar het afwijkt van de normale ontwikkeling. Daardoor kunnen wij heel gericht methoden inzetten waarvan de effectiviteit is bewezen. In deze uitgave staan ook veel tips om de taalverwerving spelenderwijs te stimuleren. Sommige tips zullen je meer aanspreken dan andere. Kies zelf welke tips kunnen helpen in jouw situatie. En heb je vragen? Dan kun je onze medewerkers altijd benaderen. Op deze manier kunnen we samen in partnerschap de behandeling van je kind optimaal vormgeven zodat je kind een zo goed mogelijke start maakt voor de toekomst. ‘Van nul tot taal’ is tot stand gekomen met medewerking van ouders die bereid waren hun ervaringen te delen. Wij hopen dat hun verhalen de lezers net zo ontroeren en inspireren als bij ons het geval was. Het realiseren van deze uitgave is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Stichting DaDa en het Fonds NutsOhra. Hartelijk dank hiervoor. Petra van Dalsen, Marco van Es, Willian Heesters Regiodirecteuren Zorg Koninklijke Auris Groep april 2014 Van Nul tot Taal 3 Pagina 2

Pagina 4

Heeft u een sportblad, emagcreator of e-maandbladen? Gebruik Online Touch: PDF digitaal op uw website plaatsen.

Van nul tot taal Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication