Aanbod voor ondersteuning De Koninklijke Auris Groep is de professionele partner van mensen die ondersteuning nodig hebben bij horen, spreken of taal. Vaak begint de ondersteuning bij het bezoeken van een Auris Audiologisch Centrum. Soms volgt daarop contact met gezinsgerichte behandeling of met de behandelgroepen van Auris. Het is ook mogelijk om een cursus te volgen op één van de Auris Cursuscentra. Auris Audiologisch Centrum Meestal komen ouders al snel bij het Auris Audiologisch Centrum als zij vragen hebben over de taalontwikkeling van hun kind. Daar onderzoeken specialisten het gehoor en de taal- en spraakontwikkeling van het kind. De algehele ontwikkeling wordt ook meegenomen in het onderzoek. Allerlei specialisten werken samen: Audiologen, Audiologisch assistenten, logopedisten, psychologen, orthopedagogen en maatschappelijk werkers. Zij overleggen met elkaar tijdens het multidisciplinair overleg. Tijdens een speciaal KITS-spreekuur voor jonge kinderen doen zij alle onderzoeken die nodig zijn; als het kan allemaal op één dag. Dan hoef je niet telkens terug te komen, de uitslag is snel duidelijk en die wordt direct met je besproken. Van de onderzoeken en het advies krijg je een verslag mee. MEER INFORMATIE VIND JE OP WWW.AudiOLOGISCHCENTRUM.NL Auris Ambulante Behandeling Omgaan met een kind met een Auditieve beperking of taalontwikkelingsstoornis roept vaak extra vragen op. Het is belangrijk om problemen te voorkomen of snel op te lossen. Gezinsgerichte behandeling helpt daarbij en staat klaar voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouders. De medewerkers geven informatie over kinderen met een taalontwikkelingsstoornis of een Auditieve beperking en zij geven behandeling. Die is bedoeld voor de ouders, voor het kind, een combinatie van deze twee of voor het hele gezin. In overleg met de ouders wordt een behandelplan vastgesteld 38 dat past bij de hulpvraag. De behandeling is bedoeld voor het kind met een Auditieve en/of communicatieve beperking. Voor kinderen in de leeftijd van nul tot vijf jaar met een taalontwikkelingsstoornis of een Auditieve beperking biedt Auris verschillende specialistische behandelingen. Welke vorm het beste bij je kind past, wordt beoordeeld aan de hand van je eigen wensen en de onderzoeksgegevens. Voordat de behandeling kan starten, worden meestal onderzoeksgegevens verzameld door het Auris Audiologisch Centrum. Daar onderzoeken specialisten je kind. Je krijgt na afloop van het onderzoek een advies. Als je kind in aanmerking Van Nul tot Taal Pagina 37

Pagina 39

Heeft u een krant, digi brochure of internet reclamefolders? Gebruik Online Touch: vakblad digitaal uitgeven.

Van nul tot taal Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication