Cursusprogramma voor professionals Module 1: ASS het onbekend is! In deze module krijg je inzicht in de achtergronden van leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en een autismespectrumstoornis (ASS). Je komt erachter dat geen enkele leerling met TOS-ASS hetzelfde is. Je leert welke onderwijsbeperkingen en onderwijsbehoeften zich kunnen voordoen bij deze leerlingen en hoe je deze leerlingen extra kunt ondersteunen. De cursus is aangepast aan de huidige inzichten rond autisme. Aan de orde komen onder meer: • Autisme in het kort • Zienswijze door de jaren heen • Autismespectrumstoornis en DSM 5 • Verklaringsmodellen • Richtlijn toelaatbaarheid Siméa Elkaar verstaan • OPP Auris deel-ontwikkelingsperspectief Je hebt kennis verkregen van de beperkingen en mogelijkheden die kinderen met TOS-ASS hebben bij het volgen van regulier onderwijs. Voor wie Leerkrachten, docenten en professionele begeleiders van kinderen met autisme Wanneer Utrecht/Amersfoort/Leiden Op aanvraag Rotterdam Woensdag 29 januari 2020, 13.30-16.30 uur Bergen op Zoom Dinsdag 26 november 2019, 18.30-21.30 uur Taalontwikkeling en autismespectrumstoornissen zijn met elkaar verbonden. Er zijn ten aanzien van de verschillende taalaspecten opvallende kenmerken te onderscheiden in het verbaal functioneren van leerlingen met autisme. In deze module verkrijg je kennis over deze kenmerkende taalaspecten en de relatie tussen taal(ontwikkelingsstoornissen) en autismespectrumstoornissen. Je leert per taalaspect de mogelijke onderwijsbehoeften kennen en wat dat van jou vraagt als professional binnen de school. Je leert aan te geven of je te maken hebt met een leerling die mogelijk valt binnen de doelgroep van Auris, de zogeheten TOS-ASS leerlingen. Je bent in staat kenmerkende taalaspecten te herkennen bij leerlingen met een TOS-ASS en je kunt met de compenserende tips aan de slag in de praktijk. Voor wie 20 Auris-cursuscentra // Schooljaar 2019-2020 Leerkrachten, docenten en professionele begeleiders van kinderen met autisme Module 2: ASS een taalontwikkelingsstoornis? Wanneer Utrecht/Amersfoort/Leiden Op aanvraag Rotterdam Woensdag 12 februari 2020, 13.30-16.30 uur Goes/Bergen op Zoom/Breda/Tilburg Op aanvraag Pagina 19

Pagina 21

Voor weekbladen, online PDF-en en boeken zie het Online Touch CMS beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een online shop in uw boeken.

Cursusbrochure 2019-2020 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication