Cursusprogramma voor ouders en professionals Nederlandse Gebarentaal (NGT) Nederlandse Gebarentaal (NTG) is een natuurlijke taal met een eigen woordenschat en grammatica. Belangrijk kenmerk van deze taal is dat het een visuele taal is. Er wordt geen gebruik gemaakt van de stem. Naast het gebruik van gebaren zijn ook mimiek, mondbeeld, wijzen en lichaamshouding belangrijke onderdelen in de communicatie. NGT wordt gebruikt in de communicatie met dove en ernstig slechthorende kinderen waarbij de spraak/taalontwikkeling (nog) niet op gang is gekomen. Dit cursusprogramma is voor ouders en anderen die betrokken zijn bij de spraak-/taalontwikkeling van dove en ernstig slechthorende kinderen. In deze cursus leer je hoe je communiceert in NTG en leer je alledaagse gesprekken te voeren met deze kinderen. Je bent in staat om in Nederlandse Gebarentaal te communiceren en alledaagse gesprekjes te voeren met een doof of ernstig slechthorend kind. Je hebt kennis genomen van de dovencultuur en je kent gestandaardiseerde gebaren. Kosten De kosten voor deze training worden mogelijk vergoed door je zorgverzekeraar. Hiervoor is een verwijzing nodig van een Klinisch Fysicus Audioloog, medisch specialist (bijv. KNO-arts) of huisarts. Het Auris Cursuscentrum kan hierover meer informatie verstrekken. Je betaalt zelf de bijkomende kosten voor het lesmateriaal. Wat de exacte kosten zijn voor de training van je keuze is per regio opvraagbaar. NGT Kijk ik gebaar NGT OM1, de Ouder Module 1 In deze training, bestaande uit bijeenkomsten van twee uur, krijg je uitleg over de communicatie met baby’s en leer je de eerste gestandaardiseerde gebaren. Je weet meer over de communicatie met baby’s en kent de eerste gestandaardiseerde gebaren. Voor wie Wanneer Ouders en betrokkenen van dove en ernstig slechthorende kinderen Deze communicatietraining wordt in Rotterdam in de thuissituatie gegeven, op aanvraag. Meer info Informatie over locaties, startdata, aantal bijeenkomsten en kosten vind je op www.auris.nl. 42 Auris-cursuscentra // Schooljaar 2019-2020 Deze training bestaat uit 7 lessen van 2 uur. Voor wie Waar Rotterdam Op aanvraag Voor ouders en betrokkenen van dove of slechthorende jonge kinderen tussen de 0 en 4 jaar Pagina 41

Pagina 43

Scoor meer met een webshop in uw nieuwsbrieven. Velen gingen u voor en publiceerden verenigingsbladen online.

Cursusbrochure 2019-2020 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication