Module 2: Spreken en Verstaan In deze module staat de spraak centraal. We zoomen in op het normale verloop van de spraakontwikkeling, maar ook op spraakproductie en problemen met vloeiend spreken. Je krijgt inzicht in de ontwikkeling van verstaan van spraak en de factoren die daarbij een rol spelen. Ook de gevolgen van de problematiek voor andere ontwikkelingsgebieden en de ondersteuningsbehoeften van de leerling met een TOS komen aan bod. Je herkent spraak-, verstaan- en spraakproductieproblemen. Je ziet hiervan de invloed op het leerproces en je hebt inzicht in de ondersteuningsbehoeften van leerlingen met een TOS. Voor wie Leerkrachten, remedial teachers, intern begeleiders basisonderwijs Wanneer Utrecht Dinsdag 29 oktober 2019, 15.30-18.00 uur Amersfoort Dinsdag 10 maart 2020, 19.00-21.30 uur Rotterdam Woensdag 6 november 2019, 14.30-17.00 uur Donderdag 16 januari 2020, 19.00-21.30 uur Goes Maandag 11 november 2019, 19.00-21.30 uur Breda Maandag 28 oktober 2019, 19.00-21.30 uur Haarlem Donderdag 3 maart 2020, 19.30-21.30 uur Leiden Dinsdag 8 oktober 2019, 19.00-21.30 uur De ontwikkeling van woordenschat bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) verloopt niet vanzelfsprekend. In deze module leer je hoe deze ontwikkeling verloopt. Je herkent de invloed van woordenschat op de informatieverwerking, leren en communiceren. Je krijgt handelingsgerichte adviezen op woordenschatstimulering en woordenschatonderwijs. Je hebt ideeën opgedaan om te werken aan de ontwikkeling van woordenschat. Voor wie Leerkrachten, remedial teachers, intern begeleiders basisonderwijs Module 3: Woordenschat helpt verwoorden Wanneer Utrecht Dinsdag 12 november 2019, 15.30-18.00 uur Amersfoort Dinsdag 17 maart 2020, 19.00-21.30 uur Rotterdam Woensdag 27 november 2019, 14.30-17.00 uur Dinsdag 4 februari 2020, 19.00-21.30 uur Goes Maandag 25 november 2019, 19.00-21.30 uur Breda Maandag 4 november 2019, 19.00-21.30 uur Haarlem Donderdag 7 november 2019, 16.00-18.00 uur (pilot) Donderdag 7 november 2019, 19.30-21.30 uur Leiden Dinsdag 15 oktober 2019, 19.00-21.30 uur 9 Auris-cursuscentra // Schooljaar 2019-2020 Pagina 8

Pagina 10

Interactieve digi-studiegids, deze club blad of sportblad is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het converteren naar een digitale publicatie van digi edities.

Cursusbrochure 2019-2020 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication