paspoortje Naam en geboortedatum: Beperking: Traject: Vorm van onderwijs: Over Daan: Daan Maas, 02-11-2007 Fonologisch probleem AC diagnostiek, gezinsgerichte behandeling, Auris Behandelgroep Bergen op Zoom en ambulante begeleiding van Auris Dienstverlening Regulier basisonderwijs met rugzakbegeleiding Als peuter vertelt Daan hele verhalen, maar vader Ronny en moeder Chantal kunnen er geen touw aan vastknopen. Hij stoot klanken uit als ‘uhh’. Omdat hij onverstaanbaar blijft praten, komt Daan uiteindelijk voor onderzoek terecht bij het Auris Audiologisch Centrum in Bergen op Zoom. Daar blijkt dat de spraak van Daan achterblijft door een fonologisch probleem. ‘Daan hoorde het eerste jaar nauwelijks iets omdat hij constant verkouden was en oorontsteking had. Hij kreeg buisjes, maar zijn spraak kwam niet op gang. Op de peuterspeelzaal waar hij rond zijn tweede jaar naartoe ging, werd daar wat laconiek op gereageerd. Daan zou vanzelf wel gaan praten, dachten ze. Twee maanden later kwam toch het verzoek om extra hulp in te schakelen. Ook de externe logopedist waar hij inmiddels naartoe ging, kon hem niet verder helpen. Een ambulant dienstverlener van Auris kwam Daan toen observeren in de peutergroep en verwees ons door naar het Auris Audiologisch Centrum. Daar bleek uit verder onderzoek dat onze zoon een fonologisch probleem had. Hij maakte lange zinnen, maar sprak niet alle klanken goed uit zodat wij er niks van begrepen. Ook voor ’t mannetje zelf was het frustrerend omdat hij de juiste woorden in zijn hoofd had en dacht dat deze goed uit zijn mond rolden.’ Direct een klik ‘Na de diagnose kregen we gezinsgerichte behandeling en kwam Daan in aanmerking voor de behandelgroep van Auris. Daar hebben we even mee gewacht omdat we moesten wennen aan het idee dat ons kind speciale zorg nodig had. Daan bezocht intussen een regulier groepje voor peuters met een taalachterstand. Dat schoot niet op. We hebben toen kennisgemaakt met het team van de behandelgroep in Bergen op Zoom. Daan had direct een klik met de leidsters en de andere kinderen. Echt fantastisch! Na de eerste dag in de groep kwam mijnheer met een grote smile naar buiten en dan weet je als ouders dat het goed is. Hij leerde gebaren, kreeg individuele logopedie en kinderoefentherapie omdat hij een motorische achterstand had. Mijn vrouw en ik volgden een gebarencursus en oefenden veel met Daan. Zijn ontwikkeling ging vliegensvlug. Drie maanden later, op zijn derde verjaardag, zei Daan al woorden als ‘papa, mama, opa en oma.’ Bergopwaarts ‘Na die eerste veelbelovende maanden in de behandelgroep stagneerde de ontwikkeling van Daan vrij onverwacht. Zijn logopedist nam ons mee naar een spraak-taal patholoog. Na enkele testjes zei hij: “Hij gaat wel praten hoor want hij is zo slim.” Bleek dat Daan al klaar was voor technieken die normaal worden ingezet om oudere kinderen te leren praten. Vanaf dat moment ging het weer bergopwaarts met zijn ontwikkeling. Het is geweldig hoe het team onze zoon hierin heeft ondersteund. Heel blij waren wij ook met de gezinsbegeleidster van Auris, die ons vier jaar lang met raad en daad heeft bijgestaan. Wij konden ons verhaal bij haar kwijt en zij sprak ons moed in. Ze hielp ons met het eetprobleem van Daan omdat hij door zijn chronische verkoudheid weinig had leren eten in zijn eerste levensjaar. Verder heeft ze bemiddeld in de relatie tussen Daan en zijn oudere broer Rick waarbij ze kenmerken van autisme herkende. Bij Rick is toen inderdaad de diagnose PDD-NOS gesteld. Best moeilijk; heb je opeens twee kinderen waar iets mee is. Ruim voordat Daan vijf werd, hebben we met het team van de behandelgroep gekeken naar het vervolgtraject. Uiteindelijk bleek een plek op een reguliere basisschool met rugzakbegeleiding vanuit Auris de beste optie. De overgang naar zijn nieuwe school is stapsgewijs gegaan. Daan ging eerst wennen in groep 3. Ook kreeg hij een nieuwe externe logopedist. Na twee jaar logopedie, lukte het hem om alle letters goed uit te spreken in woord- en zinsverband. Een overwinning! Daan is een opgewekte, leergierige jongen die de lat voor hemzelf hoog legt. Nu hij verstaanbaar is, durft hij in alle opzichten te laten zien wat hij in huis heeft. En dat is veel!’ Van Nul tot Taal 13 Pagina 12

Pagina 14

Voor maandbladen, online onderwijscatalogussen en gebruiksaanwijzingen zie het Online Touch content management beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een online shop in uw catalogussen.

Van nul tot taal Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication