kinderen met een Auditieve beperking Ontdekken en onderzoeken Als kinderen ongeveer twee weken oud zijn, wordt een gehoortest afgenomen door een medewerker van het consultatiebureau. Als de uitslag van de eerste gehoortest onvoldoende is, wordt de gehoortest na ongeveer een week herhaald. Is de uitslag van de tweede gehoortest ook onvoldoende dan krijgt uw kind een derde test. Als ook een derde test geen voldoende uitslag geeft, wordt uw kind verwezen naar een Audiologisch Centrum voor een uitgebreid vervolgonderzoek. Als uit vervolgonderzoek blijkt dat uw kind een blijvend gehoorverlies heeft aan één of beide oren, adviseert het Audiologisch Centrum u vervolgens over de behandeling en begeleiding. Auris Zorg Via het ziekenhuis, het Audiologisch Centrum of andere verwijzers vinden ouders de weg naar Auris Zorg. Deze zorg omvat onder meer gezinsgerichte behandeling of plaatsing in een Auris Behandelgroep. Meer hierover lees je in ‘Aanbod en ondersteuning’ verderop in dit boek. Samen met u wordt gekeken wat de beste vorm van zorg voor uw kind is. Taalverwervingsprobleem Dove en slechthorende kinderen hebben een probleem met de verwerving van de gesproken taal omdat die voor hen niet goed waarneembaar is. Zij kunnen de gesproken taal die in hun omgeving wordt gebruikt vaak niet goed genoeg volgen. Horende kinderen leren veel van de dingen die zij om zich heen horen: spelende kinderen, pratende volwassenen, de televisie en de radio. Dove en slechthorende kinderen krijgen van de gesproken taal veel minder mee. Deze kinderen zijn afhankelijk van de informatie die direct en bewust wordt aangeboden. Ouders, opvoeders, familieleden en mensen die direct betrokken zijn bij het Auditief beperkte kind moeten zich hier van bewust zijn. Verschillende talen Gesproken Nederlands en Nederlandse Gebarentaal zijn twee verschillende talen. Nederlands met Gebaren is geen taal maar een systeem dat de gesproken taal ondersteunt. Kinderen met een gehoorbeperking hebben vaak niet genoeg aan alleen maar gesproken Nederlands. Om hen te helpen, is het goed om tegelijk met het spreken ook gebaren te gebruiken die de gesproken taal ondersteunen. We noemen dit: Nederlands met Gebaren (NmG). Dit is een belangrijk hulpmiddel in de communicatie. Toch is NmG niet altijd goed toegankelijk voor dove en ernstig slechthorende kinderen. Dat komt omdat in NmG lang niet alle woorden ondersteund kunnen worden. Ook is de grammatica van het Nederlands niet zo geschikt om in gebaren te laten zien. Dat is anders met de Nederlandse Gebarentaal (NGT). Dat is een visuele taal met een eigen grammatica en gebarenschat. Deze taal doet geen beroep op het gehoor en is voor Auditief beperkte kinderen geen probleem. Zij kunnen daarin moeiteloos leren communiceren. De Koninklijke Auris Groep heeft tweetalige behandelgroepen en scholen met tweetalig onderwijs. Daar wordt naast Nederlands ook de Nederlandse Gebarentaal gebruikt en onderwezen. Van Nul tot Taal 31 Pagina 30

Pagina 32

Heeft u een magazine, onlinemag of online lesmateriaal? Gebruik Online Touch: publicatie online maken.

Van nul tot taal Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication