motoriek, spel en sociaal-emotionele ontwikkeling De ontwikkeling van de motoriek Door te bewegen, ontdek je de ruimte om je heen. Zo leer je nieuwe dingen en woorden. Motoriek heeft invloed op je taalontwikkeling. Je beweegt minder als je motoriek, vertraagd is of als je daar moeite mee hebt. Je zult dan ook minder nieuwe ervaringen opdoen en minder dingen ontdekken. De motorische ontwikkeling verloopt bij kinderen met een beperking soms anders en vertraagd dan bij kinderen zonder een beperking. Motoriek en een taalontwikkelingsstoornis Een kind met een taalontwikkelingsstoornis heeft soms last van meerdere problemen. De oorzaak kan verschillen, soms is die neurologisch maar vaak is die niet te duiden. Bij elk kind is dat weer anders. Als er problemen zijn met de motoriek kun je bij de kinderen signalen herkennen en vallen de hieronder genoemde punten op. > Het kind bereikt de mijlpalen van zitten, kruipen, staan en los lopen vaak op een later tijdstip dan andere kinderen. > Het heeft vaak problemen met het bewaren van zijn evenwicht; de bewegingen verlopen niet vloeiend > Het kind heeft ook vaak problemen met tekenen en knutselen (fijne motoriek). (grove motoriek). Motoriek en een Auditieve beperking Voor dove en slechthorende kinderen kan de oorzaak van de beperking in hun gehoororgaan zitten. Omdat daar ook het evenwichtsorgaan zit, kan dit van invloed zijn op de motoriek van deze kinderen. Bij dove en slechthorende kinderen zien we wel dat zij soms minder goed kunnen schoppen, springen en vangen. Ook de coördinatie van de bewegingen is vaak minder goed dan bij horende kinderen. Regelmatig zie je Pagina 33

Pagina 35

Voor reclamefolders, online magazines en edities zie het Online Touch content management system systeem. Met de mogelijkheid voor een webshop in uw vakbladen.

Van nul tot taal Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication