komt voor een behandeling van Auris zijn er verschillende vormen mogelijk. Doel van deze verschillende vormen is: zo snel mogelijk die hulp geven die het kind nodig heeft, zodat achterstanden op spraak- en of taalgebied worden verkleind en de communicatiemogelijkheden worden verbeterd. Behandeling in de buurt Signalering en vroegbehandeling bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis is voor een succesvolle behandeling van groot belang. Als de problemen met de taalverwerving namelijk tijdig worden ontdekt, kunnen problemen op latere leeftijd worden voorkomen. De mensen die dagelijks met deze kinderen omgaan, zien de problemen van het kind met een verstoorde taalverwerving vaak het eerst. Denk hierbij aan de ouders en begeleiders van de kinderopvang en peuterspeelzalen. Consultatie Als de problemen niet zo ernstig zijn, kan je kind geholpen worden op de peuterspeelzaal of kinderopvang waar het naar toe gaat. Auris biedt dan ondersteuning aan de leiding. Dit noemen wij consultatie. Vroegbehandeling Zijn de problemen te verhelpen met een korte of langere behandeling, dan geeft Auris die op de peuterspeelzaal of kinderopvang waar je kind al naar toe gaat. Wij noemen dit vroegbehandeling. GEZINSGERICHTE BEHANDELING Behandeling thuis is erop gericht om de ouders en gezinsleden vaardigheden aan te leren die bijdragen aan het oplossen van de taalontwikkelingsproblemen. Daarbij wordt veel gebruik gemaakt van de deskundigheid van ouders: zij kennen hun kind het beste en weten wat wel en wat niet werkt. Een methode die hierbij gebruikt kan worden is video-hometraining. Ook kan logopedie in het gezin gegeven worden om de communicatie onderling te verbeteren. Je leert omgaan met doofheid en slechthorendheid en hoe je de communicatieve ontwikkeling kunt stimuleren. Wij noemen dit gezinsgerichte behandeling. Auris Behandelgroep Als de problemen ernstig zijn en een intensieve aanpak nodig is, kan je zoon of dochter voor een bepaalde periode voor dagbehandeling naar een Auris Behandelgroep. Informatie Om meer inzicht te krijgen in de beperking van het kind, geven Auris-medewerkers op verschillende manieren informatie. > > Thema-bijeenkomsten taalontwikkelingsstoornis (TOS, voorheen ESM); er wordt uitleg gegeven over > Voorleescursus, themacursus, thema-avond of familiedag. verschillende aspecten van een taalontwikkelingsstoornis. > Familiebijeenkomsten: alle ouders die gezinsgerichte behandeling krijgen, worden uitgenodigd om met ouders > Voorlichting voor de ouders over de gevolgen van doofheid, slechthorendheid of een taalontwikkelingsen de kinderen aan de hand van een thema activiteiten te doen. > Ouder-kind bijeenkomst voor ouders van kinderen in de leeftijd van 0 tot 2 ½ jaar met een Auditieve beperking, stoornis. wisselende thema’s. > Workshops voor broertjes en zusjes van communicatief beperkte kinderen. Van Nul tot Taal 39 Pagina 38

Pagina 40

Heeft u een magazine, i paper of internet uitgaves? Gebruik Online Touch: studiegids van papier naar online converteren.

Van nul tot taal Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication