Spel Handpoppen zijn mooie hulpmiddelen om te spelen met je kind. Het is voor sommige kinderen namelijk minder spannend om met een pop te praten dan met een persoon. Het spelen met een handpop lokt praten en reageren uit. Je kunt samen een verhaal naspelen of een fantasiegesprek voeren. Samen een spelletje spelen is altijd leuk, bijvoorbeeld een lotto. Daarbij is het een mooi moment om de woordenschat en zinsbouw van je kind te stimuleren. Ook leert je kind beurtnemen en beurtgeven. Een lottospel bestaat uit grote kaarten met afbeeldingen en allemaal losse, kleine kaartjes met diezelfde afbeeldingen. Leg de losse kaartjes met de afbeelding naar beneden op tafel. Pak om de beurt een kaartje, benoem met één woord of een korte zin wat er op staat en leg het op de grote kaart. Als alle losse kaartjes op de grote kaart liggen, is het spelletje afgelopen. Zingen Liedjes zingen is leerzaam en vrolijk. Als je liedjes zingt, help je je uw kind om woorden en zinnen te onthouden. Het ritme en de melodie helpen hierbij. Zo leren kinderen nieuwe woorden en zinnen. In de meeste liedjes rijmen woorden op elkaar. Als woorden op elkaar rijmen, kunnen kinderen ze gemakkelijker onthouden. Ook helpt rijmen bij het horen van verschillen tussen klanken. Samen zingen is gewoon ook erg gezellig! Als je niet goed weet hoe een liedje gezongen moet worden, kijk dan op www.youtube.com Daar vind je veel filmpjes die je kunnen helpen, want je hoort hoe het liedje gaat. Ook zijn de filmpjes leuk om samen naar te kijken. Van Nul tot Taal 45 Pagina 44

Pagina 46

Voor clubbladen, online nieuwsbrieven en clubbladen zie het Online Touch beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een online shop in uw presentaties.

Van nul tot taal Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication