INFORMATIE EN ADRESSEN AURIS AudiOLOGISCH CENTRUM Als je twijfels hebt over het gehoor of de taal of spraak van je kind, kun je terecht voor diagnostiek bij een Auris Audiologisch Centrum. Als je een verwijzing van een arts hebt, kun je direct een afspraak maken. Auris AC Bergen op Zoom Marslaan 7 4624 CT Bergen op Zoom Tel. (0164) 266599 Fax (0164) 238173 E-mail: acbergenopzoom@auris.nl Web: www.Audiologischcentrum.nl Auris AC Goes Nassaulaan 8 4461 SX Goes Tel. (0113) 250342 Fax (0113) 323684 E-mail: acgoes@auris.nl Web: www.Audiologischcentrum.nl Auris AC Rotterdam Heer Bokelweg 143 3032 AD Rotterdam Tel. (010) 4132280 Fax (010) 4149483 E-mail: acrotterdam@auris.nl Web: www.Audiologischcentrum.nl Stichting AC Utrecht Burg. Verderlaan 15 a 3544 AD Utrecht Tel. (030) 2759100 Fax (030) 2759109 E-mail: secretariaat@acutrecht.nl Web: www.acutrecht.nl AURIS ZORG INDICATIECRITERIA Indicatiecriteria voor behandeling bij Auris Of het kind heeft ernstige problemen met één van de volgende aspecten > Het kind heeft een stoornis in de taalproductie. > Er is sprake van een taal-begripstoornis. > communicatieve redzaamheid. > Er is sprake van een articulatiestoornis in combinatie met één van de drie hierboven genoemde aspecten. > Er is sprake van een pragmatische taalstoornis die leidt tot frustratie bij het kind en problemen in de > Het kind past binnen de groep en vraagt niet, meer dan de andere kinderen, extra veel aandacht en zorg. Met andere woorden de aanwezigheid van het kind mag er niet toe leiden dat andere kinderen minder profiteren van het groepsaanbod. Contra-indicaties > De spraak/taalstoornis wordt uitsluitend veroorzaakt door onderstimulering vanuit de omgeving. > Als de spraak/taalontwikkeling significant negatief afwijkt van een lagere score dan 85 kan deze op een (non-verbale) ontwikkelingstest. > Er zijn ernstige nevenhandicaps op het gebied van visus, motoriek of neurologie die de behandeling contra-indicatie vervallen. > Er is een ernstige zorgbehoefte op medisch gebied die de behandeling belemmert. belemmeren. > Het kind heeft een vertraagde algemene ontwikkeling, blijkend uit een score lager dan 85 Auris ambulante behandeling omvat: signalering &vroegbehandeling en gezinsgerichte behandeling. De actuele adressenlijst vind je op www.auris.nl > Er is sprake van een Auditieve beperking (doofheid of slechthorendheid). Van Nul tot Taal 53 Pagina 52

Pagina 54

Heeft u een catalogus, invender of internet uitgaven? Gebruik Online Touch: lesmateriaal online bladerbaar op uw website plaatsen.

Van nul tot taal Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication