dat dove kinderen de randen van de ruimte opzoeken. Ze spelen graag aan de buitenkant van een vrije ruimte zodat ze een goed overzicht hebben over alle spelende kinderen, maar ze zullen daardoor ook minder snel nieuwe dingen ontdekken. > Kinderen die moeite hebben met hun motoriek zijn geneigd om minder te bewegen. Ouders kunnen de kinderen >> stimuleren om juist wel te gaan bewegen. Doe daarom > Bied ook activiteiten aan voor de fijne motoriek, zoals verven, kleuren, kleien en tekenen. Laat het kind vooral vrij bezig veel verschillende fysieke spelletjes met je kind. Ga met je kind buitenspelen op verschillende ondergronden. Doe evenwichtsspelletjes zoals over een stoeprand lopen of over een laag muurtje. Het is vooral belangrijk die dingen te doen die het kind leuk vindt. Stimuleer dat door zelf mee te doen zodat het kind nog onbekende dingen leuk gaat vinden. zijn met het materiaal: er is geen noodzaak om echt iets te maken. Sensorische informatieverwerking Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis, dove en slechthorende kinderen en CI-dragers hebben soms moeite met het verwerken van prikkels die binnenkomen langs de verschillende zintuigen (de sensorische informatieverwerking). Dat zijn de prikkels die binnenkomen via het zien, horen, voelen, ruiken en proeven. Zij vinden het aanraken van sommige materialen of het eten van bepaald voedsel onaangenaam. Het is belangrijk om kinderen niet te dwingen om met dit materiaal te spelen of bepaald voedsel te eten. Zo kan het kind een afkeer hebben voor een bepaalde structuur van eten (klontjes, korrels, stukjes of gladheid). Of het wil alleen voedsel eten met een bepaalde smaak, temperatuur of geur. Soms heeft het de voorkeur om alles afzonderlijk van elkaar te eten. Soms heeft het kind problemen met een bepaald soort materiaal. bijvoorbeeld zand en wil daar niet mee spelen. Het kind laat dat zien door boos te worden, de handen weg te trekken of de handen gelijk te willen schoonmaken. Op een andere manier kan het zijn afkeer (nog) niet uiten. Als je het vermoeden hebt dat je zoon of dochter problemen heeft met de sensorische informatieverwerking, neem dan contact op met een deskundige, via bijvoorbeeld de ambulante behandeling. Op een Auris Behandelgroep worden problemen met de sensorische informatieverwerking al snel door de professional vastgesteld. Meer informatie over dit onderwerp vind je op de website van de Nederlandse Stichting Sensorische Informatieverwerking www.nssi.nl De ontwikkeling van het spel Door te spelen leert het kind een aantal vaardigheden die het later kan gebruiken, onder andere op school en in zijn sociale contacten. Spelen is dus belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Spelen is een natuurlijke manier om taal te ontwikkelen en aan te bieden. Spel en een taalontwikkelingsstoornis Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis hebben soms moeite met het spelen van een fantasiespel zoals winkeltje of vader-en-moedertje. Ze hebben vaak minder plannen en ideeën om fantasie in het spel te brengen. Ze hebben ook moeite om te bedenken wat ze kunnen en willen doen met het speelgoed. Samen spelen met andere kinderen is voor hen soms lastig. Bij samen spelen moet je overleggen en onderhandelen. Dit doet een beroep op de taalvaardigheid van het kind, en dat is juist het probleem. Samen spelen kan daardoor snel ruzie opleveren. Kinderen die weinig taal tot hun beschikking hebben, lossen problemen dan fysiek op door te gaan slaan of speelgoed af te pakken. Of ze kiezen ervoor om alléén te spelen en geen contact te maken met andere kinderen. Soms spelen ze wel samen maar kiezen er dan voor om te spelen met jongere kinderen waar ze de meerdere van zijn of juist met oudere kinderen die ze alleen hoeven te volgen. Spel en een Auditieve beperking Over de invloed van een gehoorbeperking op het spel van jonge kinderen is nog niet zo veel onderzoek gedaan. Mogelijk is de ontwikkeling van het spel iets vertraagd in vergelijking met horende kinderen. Het is voor de opvoeders soms lastig om te zien hoe het spel van dove kinderen zich ontwikkelt. Een fantasiespel zoals vader-en-moedertje kun je bij horende Van Nul tot Taal 35 Pagina 34

Pagina 36

Interactieve internet webshop, deze presentatie of verenigingsblad is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online bladerbaar publiceren van online clubbladen.

Van nul tot taal Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication