kinderen volgen door te luisteren naar de dingen die de kinderen zeggen. Het Auditief beperkte kind spreekt weinig of gebruikt gebaren. Bovendien onderbreekt het gehoorbeperkte kind zijn spel regelmatig om te kijken wat er in zijn omgeving gebeurt. Het is voor het kind daardoor lastiger om zijn eigen verhaal vast te houden. > Speel als ouder veel samen met je kind. Zeg wat je ziet en wat er gebeurt. Voor horende kinderen doe je dat met je >> > Gebruik veel taal tijdens het spel. stem en voor kinderen met een Auditieve beperking met stem en gebaren of in gebarentaal. > Sluit aan bij het spel van het kind door het spel van het kind te volgen. Laat het kind eerst rustig zelf dingen > Kijk goed naar je kind en benoem wat je ziet, speel met het kind mee, laat het kind de leiding nemen. Probeer het ontdekken, bijvoorbeeld als het met zand speelt. Doe niet meteen iets voor en bedenk niet te snel iets nieuws. Geef het kind de tijd. Zeg wat je ziet en voelt, en laat dat passen bij wat het kind doet. Als het kind bezig is met het voelen en ervaren van het zand, zeg dan: ‘Het zand is lekker zacht en warm.‘ Als het kind duidelijk iets aan het maken is met het zand, zeg dan: ‘Kijk eens wat een mooie berg je maakt’. kind te volgen en na te doen (imiteren). Dat is niet altijd eenvoudig want je hebt als volwassene vaak de neiging om het spel over te nemen of er dingen aan toe te voegen. Het is een kunst om open te staan voor het spel van je kind, dat te volgen en het terug te geven in gesproken taal of gebaren. De sociaal-emotionele ontwikkeling De sociaal-emotionele ontwikkeling gaat over de ontwikkeling van de persoonlijkheid van het kind en de manier waarop het omgaat met anderen in de omgeving. Het kind leert zichzelf kennen, ontdekt wie het is en hoe het invloed kan uitoefenen op zijn omgeving. Sociaal-emotionele ontwikkeling en een taalontwikkelingsstoornis De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis verloopt meestal vertraagd. Deze kinderen hebben meer kans op het ontwikkelen van gedragsproblemen. Soms zie je dat de omgang met andere kinderen moeilijker verloopt. Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis kunnen lastig in woorden uitdrukken wat hen bezighoudt. Als ze daar geen woorden aan kunnen geven kunnen ze fysiek reageren. Dat kan zich uiten in boosheid, slaan en schoppen. Sommige kinderen zullen dingen van andere kinderen afpakken zonder het te vragen. Dat doen ze omdat ze de taal niet hebben om iets te vragen. Er zijn ook kinderen die zich juist terugtrekken, zich zelden actief uiten en weinig communiceren. Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis vinden het soms moeilijk zich in te leven in een ander. Het gevolg is dat ze nogal eens schrikken van de emotionele reacties van andere kinderen. Ze hebben er ook moeite mee om de emoties bij andere kinderen te herkennen. Ze vinden het lastig om verbanden te leggen tussen oorzaak en gevolg. Sociaal-emotionele ontwikkeling en een Auditieve beperking Kinderen met een gehoorbeperking hebben minder makkelijk toegang tot hun omgeving. Ze krijgen niet alles mee van wat er in de omgeving gebeurt. Ouders en opvoeders spreken bijvoorbeeld over gevoelens en emoties op een voor kinderen niet toegankelijke manier. Auditief beperkte kinderen krijgen daar niet terloops informatie over als de ouders geen gebaren gebruiken. Dat komt omdat zij de interactie tussen hun ouders zonder gebaren niet kunnen volgen. Daardoor is het mogelijk dat de sociaal-emotionele kant van het kind zich minder goed ontwikkelt. Door de beperkte toegang tot gesproken taal laten deze kinderen vaak hun gevoelens meer in gedrag zien dan dat ze erover praten. Doordat veel dove kinderen opgroeien met horende ouders kan het zijn dat de ouders de gebaren voor een gevoel of emotie (nog) niet kennen. Ook kan het zijn dat de ouders het gebaar wel kennen, maar dat zij het gebaar dat het kind maakt niet herkennen. Soms zijn kinderen vaardiger in gebaren dan de ouders. Horende ouders zijn bovendien over het algemeen minder gericht op het communiceren met hun hele lijf (totale communicatie) en maken minder gebruik van hun mimiek. 36 Van Nul tot Taal Pagina 35

Pagina 37

Heeft u een clubblad, turn pages of online verenigingsbladen? Gebruik Online Touch: spaarprogramma online op uw website plaatsen.

Van nul tot taal Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication