2 | maart 2018 Auris.com Auris Digitaal Een programma van, door en voor medewerkers Met Auris Digitaal gaan ‘de basis op orde brengen’ en ‘kindgericht innoveren’ hand in hand. Of, zoals Kees van Rossenberg, programmamanager het kort en bondig formuleert: ‘We gaan meer tijd vrijmaken voor het echte werk.’ Luisteren Kees voerde inspirerende gesprekken met de gastvrije en bevlogen professionals van Auris. Kees: ‘Ik wilde eerst met hen in gesprek over hun vak en hun visie. Zij zijn degenen die met de leerlingen en cliënten aan de slag gaan. Ik wilde horen wat ze nodig hebben om hun dagelijks werk nog beter te kunnen doen.’ Nadat Kees op deze manier een goed beeld kreeg over wat de professional nodig heeft, is hij gesprekken gaan voeren met regiodirecteuren en teamleiders. ‘Ik heb vooral geluisterd naar hun perspectief en dat, samen met alle ervaringen vanuit de eerdere gesprekken, meegenomen in het programma. Zo is Auris Digitaal een programma geworden van, door en voor Auris-medewerkers.’ Het echte werk De input van de Auris-professionals is enorm waardevol. Kees: ‘Met elkaar zorgen we ervoor dat Auris het beste aan elk kind kan blijven bieden.’ Vol geestdrift doet hij opnieuw een oproep aan alle medewerkers: ‘Binnen het programma werken wij er hard aan om de administratieve last binnen zorg en onderwijs omlaag te krijgen, zodat er meer tijd is voor het echte werk. Vervolgens willen wij heel graag van de professional weten wat dat echte werk voor hem of haar inhoudt en waar ICT kan helpen om te verbeteren.’ ICT in een nieuw jasje Auris Digitaal ondersteunt het bereiken van de ambities van Auris. ‘We zorgen ervoor dat de ICT-basis op orde komt. Dat betekent dat ICT-problemen worden opgelost en achterstanden worden ingelopen. Kees: ‘Als voorbeeld wordt de komende maanden Windows 10 in combinatie met Office 2016 op alle computers van Auris geïnstalleerd. Ook wordt de telewerkomgeving dit jaar vernieuwd. Tegelijkertijd zien we dat er veel kansen liggen om bestaande ICT-voorzieningen direct en effectiever in te zetten in het belang van het kind. Dit kan soms al door kleine innovaties of aanpassingen door te voeren. Zo werken we aan het optimaliseren van het beheer en gebruik van iPads en digiborden en aan een voorziening voor het veilig bewaren en delen van video’s.’ Auris Digitaal werkt volgens een systematiek die nieuw is voor Auris. ‘Omdat we beheerst willen ontwikkelen, is er in het programma een vast ritme aangebracht. Elke twee maanden leveren projecten nieuwe producten op waar je direct iets aan hebt. Ook toetsen we dan of we voldoen aan de doelstellingen van het programma en kunnen we nieuwe inzichten in de projecten verwerken.’ Samenspel Auris Digitaal is op 21 februari 2018 officieel gelanceerd. De voorbereiding voor dit programma is al veel eerder gestart. Kees is ontzettend blij met de manier waarop het proces tot Auris Digitaal werkt met zes aandachtsgebieden ofwel programmalijnen: Informatiebeveiliging en privacy (IBP) Auris Digitaal om de zaken vorm te geven. Dat is uniek. ‘We gaan meer tijd vrijmaken voor het echte werk’ nu toe is verlopen en de kansen die hij heeft gekregen: ‘Ik heb een goed en leuk programmateam. Zonder hen zou het ontwikkelen van Auris Digitaal niet mogelijk zijn geweest. Vanuit Auris heb ik daarnaast veel ruimte en vertrouwen gekregen van de directeur AOD en de stuurgroep ‘Goede samenwerking tussen het programmateam en professionals bepaalt het succes van ons programma, aldus Kees. ‘Zo willen we graag van de leerkracht in de klas, de ambulant begeleider op een reguliere school en de pedagogisch begeleider in de behandelgroep weten hoe zij hun vak willen verbeteren. Wij kijken dan vervolgens hoe we de professional vanuit ICT kunnen ondersteunen.’ Voor meer informatie of opmerkingen is Kees van Rossenberg te bereiken via k.vanrossenberg@auris.nl. Meer lees je over deze programmalijn op pagina 5 van deze Auris.com. Informatievoorziening Verbeteren van de informatievoorziening voor het management. Het leren van elkaar. Meer doen met minder systemen. Primair proces Deze programmalijn omvat de inzet van ICT in de driehoek kind, leerinhoud en Auris professional. Op deze manier wordt de onderwijsen zorg-visie verbonden met ICT en technologie. Secundair proces De programmalijn Secundair proces richt zich op de administratieve systemen in de Zorg en het Onderwijs. Bedrijfstoepassingen Betreft alle Auris-brede systemen voor Financiën, HRM, Inkoop, huisvesting, Kwaliteit en veiligheid, en Communicatie. Generieke ICT De programmalijn Generieke ICT richt zich op alle ICT-voorzieningen en ICT-producten. Zoals internetaansluitingen, wifinetwerken, desktops en laptops, basissoftware, mobiele devices (tablets, mobiele telefoons) printers en scanners, digiborden en touchscreens. Pagina 1

Pagina 3

Voor clubbladen, online onderwijscatalogi en club bladen zie het Online Touch CMS beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een webwinkel in uw catalogussen.

Auris.com 64 Lees publicatie 11Home


You need flash player to view this online publication