Inhoudsopgave 34 Studiedagen voor logopedisten TOS en meertaligheid Hoe betrek je ouders van kinderen met een TOS in de logopedische behandeling? 4 6 7 8 9 Voorwoord VOOR PROFESSIONALS Cursusprogramma Taalontwikkelingsstoornis (TOS) Module 0: Ervaar TOS Module 1: Wat is een taalontwikkelingsstoornis (TOS)? Module 2: Spreken en Verstaan Module 3: Woordenschat helpt verwoorden 10 Module 4: Taalproductie en taalgebruik, hoe geef je taal vorm? Module 5: TOS en taal-denken, gedrag ver‘taal’d 12 Module 6: De kunst van het vragen stellen Module 7: TOS en de invloed op leren lezen en spellen voor kinderen in de onderbouw 13 Module 8a: De invloed van een taalontwikkelingsstoornis (TOS) op begrijpend luisteren Module 8b: De invloed van een taalontwikkelingsstoornis (TOS) op lezen, begrijpend lezen en zaakvakken (bovenbouw) 14 Module 9: TOS en de invloed op andere ontwikkelingsgebieden Module 10: TOS en meertaligheid 16 Cursusprogramma slechthorend, doof en CI Module 0: Onderdompeling doof/slechthorend (DF/SH) 17 Module 1: Een slechthorende leerling in de klas Module 2: Een leerling met cochleair implantaat (CI) in de klas 18 Module 3: Gedrag vertaald 19 Cursusprogramma autismespectrumstoornis Module 0: Autisme belevingscircuit 20 Module 1: ASS het onbekend is! Module 2: ASS een taalontwikkelingsstoornis? 22 Module 3: ASS, communicatie en gespreksvoering 23 Module 4: ASSociaal? Hoezo? Module 5: ASS leren niet vanzelf gaat 45 24 Intervisie autismespectrumstoornis Workshop 1 Over autisme 25 Workshop 2 Een taalontwikkelingsstoornis en ASS Workshop 3 Taal – ASS en communicatie 26 Workshop 4 ASSsociaal? Hoezo? 27 Workshop 5 ASS leren niet vanzelf gaat 28 Cursusprogramma sociale vaardigheden Workshop: Werken met emotie- en kijkwijzerkaarten 29 Emotie-regulatie (6-12 jaar) middels gevoelsposter en kaartjes VOOR KINDEREN 30 Cursussen voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten in de onderbouw Herken TOS bij peuters 31 Aan de slag met taal (vervolg op de workshop Herken TOS bij peuters) 32 Herken TOS bij kleuters TOM-taal 33 Leren Praten met Plezier 55 Aanmelden 3 Auris-cursuscentra // Schooljaar 2019-2020 52 53 54 Sociaal Vaardig Communiceren Ervaar TOS met mij Hoor erbij! – voor kinderen en jongeren Solliciteren in het mbo voor studenten 48 51 46 47 44 43 42 40 41 35 MetaTaal: Multimodale en metalinguïstische taaltherapie voor oudere kinderen met een TOS 36 Cursussen voor professionals in het po en vo Begrijpend lezen beter begrijpen 37 Hoe geef ik effectief woordenschatonderwijs? 39 Beter participeren (met TOS/SH) door Coöperatief Leren Praktijkgerichte training TOS: ‘Interactief met je (TOS)-leerling’ VOOR OUDERS Praten doe je met zijn tweeën – Hanen Interactief voorlezen – voor ouders Stimulerend opvoeden: prettiger omgaan met je kind(eren) – voor ouders VOOR OUDERS EN PROFESSIONALS Nederlandse Gebarentaal (NGT) NGT Kijk ik gebaar NGT OM1, de Ouder Module 1 NGT OM2, de Ouder Module 2 NGT OM3, de Ouder Module 3 NGT OM3+, de Ouder Module 3 plus NGT Belangstellenden deel 3 NGT Praktische module NGT Coaching Nederlands met gebaren (NmG) NmG met peuters NmG1 onderwijs NmG2 onderwijs Verder met NmG NmG Praktische module NmG op maat Ervaar TOS Onderdompeling doof/slechthorend (DF/SH) ABC, Autisme belevingscircuit Pagina 2

Pagina 4

Scoor meer met een webwinkel in uw PDF's. Velen gingen u voor en publiceerden whitepapers online.

Cursusbrochure 2019-2020 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication