Voorwoord “Taal is zo belangrijk. Als wij geen taal hebben, kunnen we niets vragen en anderen niets duidelijk maken. Heeft een kind taalproblemen, dan kan hij zich vaak niet goed uiten en reageert hij sociaal anders op andere kinderen. Taalproblemen op tijd herkennen is daarom essentieel. Laatst kwam een Auris-collega in de reguliere kinderopvang. De pedagogisch begeleiders daar wilden zich kunnen inleven in een kind met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Zij volgden de cursus “Ervaar TOS”. Door het hen zelf te laten ervaren, kregen zij meer inzicht in de behoefte van het kind met TOS en leerden zij hun handelen daarop aan te passen. Het mooie was dat zij er de volgende dag direct mee aan de slag konden. Het is waardevol om daar aan te kunnen bijdragen. Trots ben ik op het feit dat Auris ook dit jaar weer een groot aantal cursussen en trainingen aanbiedt. Nieuw in ons aanbod is het ervaringscircuit Onderdompeling doof/slechthorend (DF/SH). Wat betekent het om niet goed te kunnen horen? Hoe volg je dan een gesprek in een rumoerige omgeving? Wat kun je eigenlijk van iemands mondbeeld aflezen als je de stem niet hoort? Tijdens dit circuit ga je de antwoorden op bovenstaande vragen zelf ervaren. Naast het cursusprogramma TOS gericht op professionals in het basisonderwijs, biedt Auris de module ‘wat is een TOS’ nu ook aan voor leerkrachten, remedial teachers en zorgcoördinatoren in het voortgezet onderwijs en mbo. Een taalontwikkelingsstoornis is onzichtbaar, maar wanneer je weet wat deze leerling nodig heeft kan dat versterkend werken op het leerkrachtgedrag en uiteindelijk op het resultaat dat deze leerling behaalt en op zijn welbevinden. De komende jaren zal het scholingsaanbod voor professionals in het vo en mbo verder worden uitgebreid. Onze Auris Cursuscentra kunnen ook trainingen, cursussen, presentaties en workshops op maat samenstellen. Denk hierbij onder andere aan een module uit deze brochure voor een andere doelgroep dan staat vermeld. Heb je vragen, behoefte aan meer informatie of een aanbod op maat? Neem dan contact op met een van onze cursuscentra in Utrecht, Rotterdam, Goes, Breda, Tilburg, Leiden en Haarlem. Wij staan je graag te woord. Veel leesplezier en wie weet tot ziens, Namens de cursuscoördinatoren Paula van Egmond Auris Cursuscentrum Rotterdam 4 Auris-cursuscentra // Schooljaar 2019-2020 Pagina 3

Pagina 5

Scoor meer met een online shop in uw verenigingsbladen. Velen gingen u voor en publiceerden rapporten online.

Cursusbrochure 2019-2020 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication