Leren Praten met Plezier Tijdens de training doe je kennis en vaardigheden op waarmee je op je groep of in je klas een verrijkte, interactieve taalomgeving kunt creëren. Een taalomgeving waarmee de taalontwikkeling en daarbij ook de sociale vaardigheden van kinderen gestimuleerd wordt. Door de training te volgen, word je je meer bewust van de rol die je als professional speelt in de interactie met kinderen. Daarbij verbeter je de vaardigheden die nodig zijn om een taalrijke omgeving te creëren en leer je hoe je je aan kunt passen aan de behoeften van het individuele kind of een groepje kinderen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Leren Praten met Plezier is een training ontwikkeld door het Hanen Centrum in Canada. De training bestaat uit ten minste 6 groepsbijeenkomsten van 2,5 uur, waarin kennis wordt gedeeld op het gebied van kindgerichte, interactie stimulerende en taal stimulerende strategieën. Daarnaast vinden tenminste 4 individuele video-coachingsmomenten plaats op je eigen werkplek. Je hebt kennis van en je bent vaardig in het toepassen van de volgende strategieën: Strategieën om interactie tussen professional en kind te bevorderen Strategieën om interactie in groepssituaties te verbeteren Strategieën om de interactie tussen kinderen onderling te bevorderen Strategieën om taalgebruik en taalbegrip doorlopend uit te breiden in dagelijkse situaties Strategieën om ontluikende geletterdheid te bevorderen Het is zeer waardevol om samen met collega’s de training te volgen, positieve ervaringen te delen, elkaar te stimuleren en veranderingen te zien plaatsvinden. Kortom: om samen zorg te dragen voor een verrijkte, interactieve taalomgeving! Voor wie Pedagogisch medewerkers werkzaam met kinderen met een normale, vertraagde of afwijkende taalontwikkeling en een talige leeftijd van 0 tot 5 jaar op kinderdagverblijven, peuterspeelzalen of leerkrachten en klassenassistentes in groep 1 en 2 van het (speciaal) basisonderwijs 33 Auris-cursuscentra // Schooljaar 2019-2020 Waar Wanneer Kosten Auris Dienstverlening Goes of op locatie Op aanvraag Op aanvraag Pagina 32

Pagina 34

Voor nieuwsbrieven, online PDF-en en spaarprogramma zie het Online Touch content management system systeem. Met de mogelijkheid voor een webshop in uw archief.

Cursusbrochure 2019-2020 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication