Cursusprogramma voor professionals Studiedagen voor logopedisten Auris presenteert dit schooljaar drie studiedagen voor logopedisten. De studiedagen worden gegeven op verschillende locaties in Nederland. Voor elke studiedag is accreditatie aangevraagd. TOS en meertaligheid In een steeds veranderende maatschappij kom je verschillende nationaliteiten en talen binnen je werkveld tegen die andere tools vragen voor je begeleiding. Vanuit een wetenschappelijk onderbouwd en theoretisch kader leer je tijdens deze studiedag wanneer er wel of geen sprake is van een TOS bij meertaligheid. Welke stappen neem je als logopedist om duidelijkheid te krijgen over de meertalige ontwikkeling van je cliënt? Hoe kun je binnen je werk rekening houden met verschillende culturele achtergronden zodat je ouders met hun thuistaal meeneemt in het behandelproces? Vanuit de casuïstiek krijg je een praktische benadering om tot doelgericht handelen te komen. Voor wie Logopedisten Wanneer Utrecht Vrijdag 13 maart 2020 9.30-16.00 uur Rotterdam 21 januari 2020 9.30-16.00 uur Breda 17 maart 2020 9.30-16.00 uur Goes 22 oktober 2019 9.30-16.00 uur Haarlem Zie webshop Auris (vanaf juni 2019) Leiden Kosten Zie webshop Auris (vanaf juni 2019) € 240 per deelnemer Hoe betrek je ouders van kinderen met een TOS in de logopedische behandeling? De ouders van kinderen die naar jou als logopedist komen, wil je graag betrekken bij je logopedische behandeling. Tijdens deze studiedag komen de volgende vragen aan de orde: • Hoe motiveer en activeer ik ouders om co-therapeut te zijn? • Hoe houd ik rekening met de verschillende leerstijlen van ouders? • Welke kennis over taalmodaliteiten hebben ouders nodig om inzicht te krijgen in de taalproblemen van hun kind? • Welke vaardigheden leer ik ouders om hun kind te ondersteunen in de begeleiding? • Wat zijn de gevolgen van taalproblemen voor de andere ontwikkelingsgebieden van het kind? • Hoe kan ik de ouders begeleiden de transfer te maken vanuit de logopediekamer naar de thuissituatie? • Hoe kunnen de ouders hun kind ondersteunen bij de beperkte communicatieve redzaamheid? • Hoe ondersteun ik de ouders in het omgaan met reacties vanuit de omgeving? Voor wie 34 Auris-cursuscentra // Schooljaar 2019-2020 Logopedisten Kosten Wanneer Utrecht Vrijdag 29 mei 2020 Rotterdam Maandag 11 mei 2020 Breda 18 november 2019, 9.30 uur-16.30 uur Goes Dinsdag 11 februari 2020, 9.30 uur-16.30 uur Haarlem Zie webshop Auris (vanaf juni 2019) Leiden Zie webshop Auris (vanaf juni 2019) € 180 per deelnemer Pagina 33

Pagina 35

Voor vaktijdschriften, online boeken en PDF's zie het Online Touch beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een web winkel in uw nieuwsbrieven.

Cursusbrochure 2019-2020 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication