Cursusprogramma voor kinderen en jongeren Sociaal Vaardig Communiceren Kinderen die moeite hebben met communicatieve vaardigheden, kampen vaak met sociale problemen. Daardoor verloopt het contact met leeftijdsgenootjes niet goed. Deze training is erop gericht om de kinderen handvatten te bieden zodat ze hier beter mee leren omgaan. Er wordt met de kinderen gewerkt aan: • het verkrijgen van een positief en reëel zelfbeeld • het herkennen van emoties bij zichzelf en anderen • het omgaan met deze emoties • het zelfstandig en effectief oplossen van problemen in de sociale omgang • rekening houden met de ander De training wordt onder schooltijd op school gegeven. Wij werken met een groepje van vier kinderen uit dezelfde klas. Een van de leerlingen is doof of slechthorend of heeft een taalontwikkelingsstoornis, de andere leerlingen niet. Hierdoor kunnen de geleerde vaardigheden worden geoefend in reële dagelijkse situaties met medeleerlingen. Er wordt gewerkt met video-opnames van de oefensituaties. Deze worden besproken met de kinderen zelf. Dit blijkt een zeer groot leerrendement op te leveren. De training bestaat uit negen bijeenkomsten van één uur. De eerste bijeenkomst is met ouders, leerkracht en deelnemende leerlingen. Ouders kunnen hun kind in de thuissituatie ondersteunen waardoor de training nog effectiever is. Er is een structurele overdracht naar de leerkracht waardoor ook in de klas de training merkbaar resultaat oplevert. De leerlingen die de training hebben gevolgd, krijgen meer inzicht in de eigen manier van communiceren en hoe dat bij anderen overkomt. Zij leren sociaal vaardiger te communiceren waardoor betere contacten met leeftijdsgenootjes ontstaan. Voor wie Leerlingen die doof of slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis hebben, maar ook andere leerlingen die nog problemen hebben in de communicatie en met het leggen en onderhouden van contacten 52 Auris-cursuscentra // Schooljaar 2019-2020 Wanneer Kosten Utrecht, Amersfoort, Rotterdam, Goes, Bergen op Zoom, Breda, Tilburg, Leiden en Haarlem € 3295. Deze training kan deel uitmaken van het onderwijsarrangement van de leerling. Wanneer dit het geval is dan worden er geen kosten voor deelname aan deze training in rekening gebracht. Pagina 51

Pagina 53

Interactieve digi folder, deze weekblad of onderwijs catalogus is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaal zetten van digi-PDF-en.

Cursusbrochure 2019-2020 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication