Auris biedt ook cursussen voor kinderen en jongeren aan. Deze worden vaak in overleg met de ambulant dienstverlener uitgekozen. De cursus kan ook een onderdeel zijn van het onderwijsarrangement. Aanmelden kan via het online aanmeldformulier op de website www.auris.nl/ cursus. Je kunt ook contact opnemen met een van onze cursuscentra. Ervaar TOS met mij Deze cursus bestaat uit een ervaringscircuit met een aantal opdrachten voor kinderen uit de bovenbouw en het voortgezet onderwijs. Een leerling met een taalontwikkelingsstoornis komt samen met zijn of haar ambulant begeleider een presentatie geven. Door de opdrachten ervaren de andere kinderen/jongeren uit de klas zelf hoe het is om een TOS te hebben. Ook leren ze wat leerlingen met een TOS ervaren in allerlei dagelijkse situaties. Kinderen en jongeren voelen wat het is om een TOS te hebben. Ze worden zich meer bewust van hoe ze zich gedragen als klasgenoot en als vriend(in) van een leerling met een TOS. Voor wie Kinderen uit de bovenbouw en jongeren uit het voortgezet onderwijs Wanneer Kosten Utrecht, Amersfoort, Rotterdam, Goes, Bergen op Zoom, Breda, Tilburg en Leiden Op aanvraag Deze cursus kan onderdeel zijn van het onderwijsarrangement van de leerling. Voor andere leerlingen zijn de kosten op aanvraag. Dit is een gezellige contactmiddag voor slechthorende kinderen en hun ouders. De kinderen kunnen elkaar leren kennen, samen spelletjes doen en nieuwe dingen leren die te maken hebben met slechthorendheid. Ouders ontvangen informatie en wisselen ervaringen uit. Voor wie Hoor erbij! – voor kinderen en jongeren Waar Kosten Kinderen tussen 4 en 12 jaar die slechthorend of doof zijn en hun ouders 53 Auris-cursuscentra // Schooljaar 2019-2020 Utrecht Woensdag 5 februari 2020, 15.00-17.00 uur Woensdag 17 juni 2020, 15.00-17.00 uur Gratis voor ouders en kinderen met een behandelovereenkomst van Auris Zorg of met een Auris onderwijsarrangement. Pagina 52

Pagina 54

Voor edities, online uitgaves en onderwijscatalogi zie het Online Touch content management beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een webshop in uw spaarprogramma.

Cursusbrochure 2019-2020 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication