Cursusprogramma voor professionals In het gedrag van kinderen met een TOS vallen soms dingen op die je niet zo snel koppelt aan communicatie. Het is daarom belangrijk om kennis te hebben van andere ontwikkelingsgebieden die in relatie kunnen staan met spraak- en/of taalontwikkeling. In deze module krijg je informatie over twee belangrijke ontwikkelingsaspecten, namelijk de sociaal-emotionele ontwikkeling en de sensorische informatieverwerking. Er wordt een relatie gelegd tussen deze kennis en de (mogelijk) eerder verkregen kennis over TOS in de voorgaande modules. Je hebt kennis en inzicht verworven over mogelijke onderlinge beïnvloeding van een taalontwikkelingsstoornis en eventuele andere ontwikkelingsproblemen. Je kunt met deze kennis en dit inzicht gericht ondersteunen. Voor wie Leerkrachten, remedial teachers, intern begeleiders basisonderwijs Module 9: TOS en de invloed op andere ontwikkelingsgebieden Wanneer Utrecht Dinsdag 28 januari 2020, 15.30-18.00 uur Amersfoort Dinsdag 26 mei 2020, 19.00-21.30 uur Rotterdam Woensdag 8 april 2020, 14.30-17.00 uur Donderdag 11 juni 2020, 19.00-21.30 uur Goes Maandag 6 april 2020, 19.00-21.30 uur Breda Maandag 3 februari 2020, 19.00-21.30 uur Haarlem Donderdag 4 juni 2020, 19.30-21.30 uur Leiden Donderdag 30 januari 2020, 19.00-21.30 uur Module 10: TOS en meertaligheid In deze module krijg je inzicht in meertalige ontwikkeling en het belang van het behouden van de eigen taal en cultuur. Je krijgt handreikingen en adviezen met betrekking tot de meertalige ontwikkeling, die aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van de ouders en de kinderen. Je krijgt inzicht in de overeenkomsten en verschillen in het taalleerproces tussen meertalige kinderen zonder en met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Je krijgt kennis van de methodieken en materialen voor meertalige kinderen met een TOS. Je krijgt inzicht in meertalige ontwikkeling en het belang van het behouden van de eigen taal en cultuur. Voor wie 14 Auris-cursuscentra // Schooljaar 2019-2020 Leerkrachten, remedial teachers, intern begeleiders basisonderwijs Wanneer Utrecht Dinsdag 11 februari 2020, 15.30-18.00 uur Amersfoort Dinsdag 2 juni 2020, 19.00-21.30 uur Rotterdam Woensdag 22 april 2020, 14.30-17.00 uur Dinsdag 23 juni 2020, 19.00-21.30 uur Goes Maandag 20 april 2020, 19.00-21.30 uur Breda Maandag 10 februari 2020, 19.00-21.30 uur Haarlem Donderdag 30 januari 2020, 19.30-21.30 uur Leiden Donderdag 13 februari 2020, 19.00-21.30 uur Pagina 13

Pagina 15

Voor artikelen, online vakbladen en handleidingen zie het Online Touch CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een webshop in uw PDF's.

Cursusbrochure 2019-2020 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication